Kui valvur on aias laulnud

27.11.19 kell 18 

Otepää Kultuurimaja 

28.11.19 kell 18 

Rootsi-Mihkli kirik

Muusika Gruuthuse käsikirjast, ca 1400

Ansambel Aventure (Holland)
Christopher Kale – tenor
Marco Magalhães, Susanna Borsch, Ita Hijmans – plokkflöödid

 

Iga varajase muusika kava puhul on tähtis koht ajaloolisel esituspraktikal, kuid siin on tegu millegi hoopis erilisega. See kava on suurepärane näide teooria ja praktilise musitseerimise vaimustavast ühtsusest. 15. sajandist säilinud plokkflöödid ei ole kaugeltki mängukorras, mistõttu nõuab nende järgi koopiate valmistamine aastatepikkusi eksperimente. Fumitaka Saito ja Marco Magalhães on selle töö ette võtnud ja jõudnud igati veenva tulemuseni. Ka ansambli juht Ita Hijmans on ise plokkflöödimängija, kuid tänu tema põhjalikule süüvimisele 15. sajandi muusikasse on ta ka muusikateadlaste ringkonnas vägagi tuntud ja respekteeritud. Siin aga lähevad otsad kokku: teooria ja elav esitus annavad kokku väga erakordse ja nauditava pildi, millest osasaamist võib hinnata eksklusiivseks.