Ümarlaud

Varajase muusika esitustraditsioon on katkenud ja seepärast on iga kava puhul tema tõelise olemuseni jõudmiseks tarvilik oluliselt süvenenum uurimistöö, kui see on tavaks hilisema muusika puhul. Interpreetidel võiks kasu olla muusikateoreetikute töödest, kuid tihti on neile raske leida praktilist väljundit. Juhtub ka seda, et teoreetikud on avastanud midagi vägagi põnevat, mida interpreedid ei kipu arvestama. Kaks poolt, mis peaks moodustama terviku, ei käi alati ühte jalga. Just teooria ja praktika lähendamisele on pühendatud ka meie ümarlaud.

Kõnelevad  Ita Hijmans, Meelis Orgse, Anton Birulia, Heiko ter Schegget jt.

25.11 kell 11 EMTA