Ümarlaud

Ümarlaud Varajase muusika esitustraditsioon on katkenud ja seepärast on iga kava puhul tema tõelise olemuseni jõudmiseks tarvilik oluliselt süvenenum uurimistöö, kui see on tavaks hilisema muusika puhul. Interpreetidel võiks kasu olla muusikateoreetikute töödest, kuid...